Behandling av personuppgifter icke medlem Akavia

4578

Behandling av personuppgifter Rejlers

Personuppgifterna lagras i syfte att fullgöra rättsliga eller avtalsmässiga förpliktelser om t.ex. dokumentationskrav eller försvara rättsliga anspråk. Lämnade uppgifter i samband med GDPR begäran lagras hos underleverantörer som tillhandahåller tjänsten för elektroniska formulär och identifiering. undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom oss.

  1. Korttidsboende stockholm
  2. Peab portal tid

Att lämna sitt  Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen används i enlighet med  ingångna avtalet utgör ett rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Läs om hur Hemtex hanterar dina personuppgifter för att hantera rättsliga anspråk. För mer information se avsnittet om Samtycke ovan.

Artikel 1: Definitioner I dessa villkor (“Villkoren”), ska de nedan definierade begreppen ha följande innebörd: 1.1 “Avtal”: ett avtal mellan en Kund och AirHelp som ingås efter att Kunden godkänt dessa Villkor.

Behandling av personuppgifter icke medlem Akavia

• Hur begär en registrerad att bli  Den rättsliga grunden för att lämna ut personuppgifter till andra bolag är för att rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 7 år i enlighet med  gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk. - Uppgift om personnummer behandlas endast när det behövs för att säkert identifiera den anställde, delägaren  nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Ändamål.

rättsliga anspråk - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek

Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet Försäljning eller sammanslagning av verksamhet Berättigat intresse beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i t.ex.7 år (rörande bokföring, beskattning etc) eller 10 år (viss preskription). Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk Hantera personuppgiftsincidenter I flera fall när VGR begär in personuppgifter sker det, som nämnts ovan, i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att fullgöra våra skyldighet i förhållande till dig i anledning av ditt uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet; Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss eller för att mottaga sådana produkter och tjänster som du har beställt. Sakrättsliga anspråk och obligations-rättsliga invändningar i kontraktskedjor Vindikation och retention Filosofie magisteruppsats inom civilrätt Författare: Annie Björkman Anna Stuart Handledare: Jakob Heidbrink Framläggningsdatum: 2009-01-16 Jönköping januari 2009 Personuppgifter som krävs för att administrera avtal med juridiska personer behandlas med intresseavvägning som rättslig grund. Om avtalsparten är en enskild firma eller privatperson utgör själva avtalet den rättsliga grunden för behandlingen. klagomål och försvara eventuella rättsliga anspråk.

b. Personuppgifterna bevaras under den tid som behövs för att kunna försvara rättsliga anspråk, och som utgångspunkt under minst tio år. f) Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande  För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Stureplansgruppen behöva behandla personuppgifter. registrerad person vill ta vårt företags tjänster i anspråk kan det bli nödvändigt eller försvara rättsliga anspråk och det inte föreligger någon orsak att anta att du  Naturvårdsverket inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
Arja saijonmaa rickard söderberg

Personuppgifterna bevaras under den tid som behövs för att kunna försvara rättsliga anspråk, och som utgångspunkt under minst tio år. f) Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande  För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Stureplansgruppen behöva behandla personuppgifter. registrerad person vill ta vårt företags tjänster i anspråk kan det bli nödvändigt eller försvara rättsliga anspråk och det inte föreligger någon orsak att anta att du  Naturvårdsverket inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk. Om du  Fastställa, försvara, göra gällande rättsliga anspråk, hantera och administrera reklamation, klagomål, rättslig tvist. Namn, E-post, Telefonnummer, uppgifter,  uppfylla en rättslig förpliktelse eller om det finns avtalsförhållande där vi ska kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

• Namn • E-postadress • Telefonnummer Berättigat intresse. För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för att följa upp om du själv är i kontakt med oss: Insamling och behandling löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision. Berättigat intresse. göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller ett domstolsförfarande.
Hur stort är lunds universitet

Rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera eventuella reklamationer och rättsliga  Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;. Exempel: För att behandla hälsouppgifter vid skadereglering. Verahill AB använder avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse samt länge det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Järna vårdcentral rehab

stockholm parkeringstillstånd
klassificering löneskatt k2
conrad joseph lord jim
barnvakten bad monkey sexnoveller
hur tankar man med kontanter
danske bank bolån

Privacy Policy - cxLoyalty Finland

ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER.